ChipTuning - Honda

Accord

Honda Accord Originál Úprava Originál Úprava
2.2i - CTDi - 140HP 103 KW 125 KW 340 NM 428 NM
2.2i - CTDi - 150HP 110 KW 135 KW 350 NM 432 NM

Civic

Honda Civic Originál Úprava Originál Úprava
1.7 CTDi - 100HP 74 KW 96 KW 224 NM 298 NM
2.2i - CTDi - 140HP 103 KW 125 KW 340 NM 428 NM

Crv

Honda Crv Originál Úprava Originál Úprava
2.2 i - CTDi - 140HP 103 KW 125 KW 340 NM 428 NM
2.2i - CTDi - 150HP 110 KW 135 KW 350 NM 432 NM

Frv

Honda Frv Originál Úprava Originál Úprava
2.2i - CTDi - 140HP 103 KW 125 KW 340 NM 428 NM

Hrv

Honda Hrv Originál Úprava Originál Úprava
2.2i - CTDi - 140HP 103 KW 125 KW 340 NM 428 NM

Jazz

Honda Jazz Originál Úprava Originál Úprava
1.2 8V 78CV 57 KW 64 KW 110 NM 124 NM
1.4 8V 83CV 61 KW 68 KW 119 NM 134 NM